Tài trợ bởi vatgia.com
Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Vàng Tiến VHANI

- Điện thoại: 0303 635 390 - 0913 738 615

- Email: nhahangkhachsannuivang@gmail.com

- Website: http://nuivang.com.vn

- Thời gian làm việc: 07:00-22:00

(Xem trên bản đồ)